Kordícky extrém

Marathon BB zorganizoval 18. júla po dlhšej bežeckej prestávke už  8. ročník Kordíckeho  extrému. Pre najodvážnejších bol tradične pripravený 26,4 km dlhý, extrémne náročný okruh s viac ako 1000 m prevýšením a s výbehom na Skalku. Pre menej zdatných bola pripravená 11,7 km dlhá trať so 400 m prevýšením a 5,3 km krásna trať lesom pre hobby bežcov. Nádherné trate lákajú každoročne na Kordíky veľa pretekárov, tento rok bolo štartovné vypredané už dávnejšie a mnohí sa ocitli na čakacej listine. Bežci sú zvyknutí na horúce letné počasie, ktoré takmer každý rok tieto preteky sprevádza. Tento ročník bol však iný, celú noc  pršalo a trate boli miestami poriadne blatisté. Okrem toho nás ráno privítalo na Kordíkoch opäť upršané počasie a sviežich 12 stupňov. Napriek tomu sme sa na štart veľmi tešili a s nami ďalších takmer 1000 bežcov. Dobre vyznačená trať, občerstvovačky, povinné rúška na štarte, v cieli taška s bagetou a medailou, žiadne združovanie sa po behu.

Ďakujeme organizátorom, že aj v tomto náročnom období dokázali preteky zorganizovať v riadnom termíne a zároveň vďaka patrí aj pretekárom, ktorí zvýšené hygienické opatrenia dodržiavali.

 Výsledky BK Sliač:

  • Stando Vrbický,     9. miesto, čas: 1:16:07, muži 60 rokov a viac
  • Nora Šillíková,       6. miesto, čas: 1:21:56, ženy 50 – 59 rokov

Link na výsledky: Kordíky_2020

kor kor3 kor2 kor1