70ka Peťa Kyptu

Rok 2021 je pre Peťa Kyptu výnimočný. Dožíva sa pekného jubilea a tým sa zaraďuje do vyššej bežeckej kategórie. Aby sme oslávili Pekyho narodeniny tak ako sa patrí, pozval nás do sásovskej Liberty. Všetci sme jeho pozvanie s radosťou prijali a tešili sa, že sme sa po dlhšej covidovej izolácii opäť stretli. Potešilo nás, že Pekyho pozvanie prijala aj „maratónska elita z 90-tych rokov“: Karel David prišiel z Nového Jičína – jeho čas 2:11:13 z Tokia je stále tretím najlepším maratónskym časom v bývalom Československu. Maratónske časy Miťa Láníčka (2:14:02) a Aťa Barusa (2:15:37) dosiahnuté v Szegede patria tiež medzi najlepšie čs. časy. Okrem nich prijal pozvanie aj Števko Charvát, s ktorým Peky nakrútil „zopár“  tréningových km. Chlapci pospomínali na staré časy, keď spolu brázdili po zahraničných pretekoch a dosahovali výborné výsledky. Oslava dopadla na výbornú a my prajeme Pekymu v ďalšom živote veľa zdravia a nech mu to ešte dlho behá.

Vsetci vonka

Horný rad sprava: Stando Vrbický, Štefo Charvát, Peky Kypta, Miťo Láníček, Ivan Šillík, Norika Šillíková, Renka Barcíková, Peter Barcík

Doplný rad sprava: Karel David, Aťo Barus