2% z vašich daní.

Naše občianske združenie podporuje bežeckých nadšencov plniť si svoje športové sny. Súčasťou propagácie zdravého spôsobu života a športu je aj každoročný Beh Sliačskym Chotárom ktorý organizujeme. Tento rok nás čaká už 9. ročník.

Pokiaľ nasmerujete 2% z vašich daní na BK Sliač budú použité výhradne na organizáciu a účasť na športových podujatiach.

 Ako na to:

  1. V tlačive na zúčtovanie ročných daní, požiadajte o zaškrtnutie kolónky „chcem venovať 2%“
  2. Vyplňte priložené vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane
  3. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyhlasenie